İLLUMİNATİ DOSYASI : İlluminati-14 Gnostik Düşünce ve Mani Akımı

Gerçek Masonluk yasasında Mani’ninkinden başka Tanrı yoktur. Kabalacı Masonların,eski Gül-Haç’ların Tanrısıdır o;Martinci Masonların Tanrısı…Öte yandan, Tapınakçılara yöneltilen aşağılayıcı sözler, onlardan önce Maniciler’e yöneltilenlerin tıpkısıdır.

(Abbe” Barruel, M&moires pour servir A I’histoire du jacobinisme, Hamburg, 1798,2, xiii)

Bu Gül-Haç derecesinin, Masonluğun önderlerince ustalıkla başlatıldığını saptamak için kanıtları çoğaltmamıza gerek yok…Kuramının, nefretinin, günahkar uygulamalarının, Kabala’nın, Gnostiklerin, Maniciliğinkilerle özdeş oluşu, yazarların kimliğini açıklıyor bize; Yahudi Kabalacıları.

(MonSenior LeonMeurin, S.J., La Franc Maçonnerie, Synogogue de Satan, Paris, Retaux, 1893, Sayfa 182)

(1890’lı yıllarda Leo Taxil tarafından yazılan Fransız Masonluğu adlı dergi, o dönemde büyük yankı uyandırmıştı. Leo Taxil önceleri Vatikan düşmanı bir yazardı, sonradan Vatikan tarafından para karşılığında Mason aleyhtarı yazıları bu dergide yazdığı öne sürüldü. Dergi mason ayinlerini ve şeytancılıkla ilgisini açıklıyordu. Dergi zirvedeyken Leo Taxil ani bir basın toplantısı yaptı ve tüm yazdıklarının uydurma olduğunu söyledi. Fakat söyledikleri günümüz mason karşıtları tarafından hala anlatılır)

Bu yazıda bir farklılık oldu ve iki farklı ön-alıntı yaptım. Konunun önemini okurun anlaması açısından yapılan bu ön açıklamalar iyi oluyor mu bilmiyorum? Fakat gnostik düşünce ve Mani dini yada akımı gerçekten önemli iki husus, illüminati yazı dizisinin kilit konularından birisi…

Son günlerde blogta yazıp-yazmayacağım hususunda anket devam ederken, gerçekten bir şeyler öğrenmek isteyen okurlara yönelik son bir yazı kaleme alıyım dedim. Aslında anketin açıldığı gün, bir veda yazısı yazarak ayrılmam daha münasip olurdu fakat son konuyu da yazmak istedim.

Arkadaşlar, bir önceki yazımızda kendimi mezhep, tarikat ve hadis tartışması içinde buldum. Aslında bu istediğim bir şey değil, benim bir iddiam yok, tarih yada din konusunda bilgiliyim de demiyorum. Kimseyle dini konuları tartışmakta istemiyorum. Devran’a gönderilen mailler ve mesajlar onu rahatsız ediyor olmalı ki, anketle durumumu size soruyor. Aslında Devran bu blogta değil de başka bir blogta(konuyla ilgili olabilecek başka bir blog, sanırım o da Devran’ındı.) yazmamı istemişti ama ben burada yazmayı tercih ettim. Konu Devran’ın bu blogtaki tarzına pek uygun düşmüyor kabul ediyorum. İllüminati konusunun ilk yazıları, boş vaktimin olmasından dolayı hızlı bir şekilde yayınlandı. Uzun süre bloğu işgal etti, belki bu Devran’ı rahatsız etti ama bana söyleyemediğini tahmin ediyorum. Neyse sonuçta anket devam ediyor ve sonuçları göreceğiz. Ben oyumu “yazmasın” olarak kullandım.

Galile dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ettiğinde toplanan jüri üyeleri oylamaya giderler ve oy çoğunluğu ile Galile’yi suçlu bulurlar ve asılması yönünde karar alırlar. Hakim(aynı zamanda rahip) Galile’ye sorar “Son bir şey söylemek ister misin?”, Galile aynen şöyle der; ”Beni idam edeceksiniz ama bu dünyanın yuvarlak olduğu gerçeğini değiştirmeyecek”…. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi anketten ne sonuç çıkarsa çıksın, benim için çokta bir önemi yok. Bir şeyi halka sormak iyidir fakat ya herkes yanlış biliyorsa? Örneğin Peygamberimize tebliğin ilk yıllarında, bir anket yapılsaydı Mekke halkı ile acaba ne sonuç çıkardı? Neyse bu konu burada uzar gider ben hemen konuya dalıyım.

Günümüz gençliğinin her geçen gün beyni sıvılaşırken ve idrar yoluyla bunu dışarı atarken, “Gnostik nedir?” diye sorduğumuzda muhtemelen “nedir o? S*kilen bir şey mi?” diye cevap alırız. Gnostik terimini açıklamak gerçekten biraz zor, “Gerçeğe ulaşmanın yolunu düşünce ve tefekkür yöntemiyle sağlamak” diyebiliriz. Daha resmi bir tanım yapacak olursak;

“Gnostik terimi “sezgi veya tefekkür yoluyla edinilebilen bilgi” anlamındaki gnosis sözcüğünden türetilmiştir; isim olarak kullanıldığında gnostisizm mensuplarına verilen ad olup, “gnostisizmi benimsemiş kimse” anlamına gelir; sıfat olarak kullanıldığında ise,gnostisizm sözcüğünün sıfatı olup “gnostisizm ile ilgili” anlamına gelir. “ kaynak:vikipedia

Bu akım özellikle M.S. 2. Ve 3. Yüzyılda doğu Akdeniz havzasında yaygınlık bulmuştur. Doğu Akdeniz havzasından kastımız, Bugünkü Mısır, İsrail, Türkiye, Ürdün, Suriye, Irak ve İran olarak söyleyebiliriz. İnsanlar ibadet ederken, meditasyon benzeri şeyler yapmaya başlamışlar, amaç Tanrı’ya ulaşabilmek, onu anlayabilmek. Bu akımın etkisi günümüz modern dünyasında(bu da ne kadar gerçek bilemiyorum) hala etkisini göstermektedir. İslam tasavvufuna da yerleşmiş olan bu eski gelenek Yahudi tasavvufu ve Hristiyanlığın bazı mezheplerinde hala görülmektedir. Budizm ve Hint dinleri ise tamamen gnostiktir diyebiliriz. Özellikle avrupaya yayılan Hristiyanlıkta bu etki net bir biçimde görülür, Uzak yerlere yapılan Hıristiyan manastırlarında ibadet(!) eden, dünyadan el-etek çekmiş rahipler aklınıza gelmiş olmalı.

Bu akımın etkili olduğu yıllarda, M.S 200’lü yıllarda ki, Hıristiyanlığında ortadoğuda hızla yayılmaya başladığı ve büyük bir din kaosunun yüzünden insanların birbirini kesip biçtiği zamanlarda, İran yakınlarında ortaya çıkan Mani adlı kişi insanları dünya nimetlerinden el etek çekmeye davet ediyordu. Gnostik düşüncenin etkisi, ayrıca bölgede yıllardır birbirine kaynaşmış olan Zerdüştlük ve Yahudilik, bölgede yeni gelişen Hıristiyanlık ve diğer eski pagan dinler , Mani akımının temelini oluşturmuştur. Hızla yayılan Mani akımı özellikle Orta Asya da etkili olmuş ve Budizm olarak etkisini uzak asayaya kadar götürmüştür. Eski Hint dinleriyle de kenetlenen Mani akımı Hindistanda da oldukça taraftar bulmuştur.

Maniciliğe göre dünya iyi ve kötü arasında olan bir savaş içerisindedir. İyi(ışık) ve kötü(karanlık) olarak tasvir edilir. Her şey “ikilidir”, buna “dualism” de denmektedir. “Du” Latincede iki demektir, “Dual” ikili demektir. Maniye göre iyilik-kötülük, tanrı-şeytan, kadın-erkek, vb. her şey ikilidir. Genel anlamda iyillik-kötülük, dişil-erkek ya da aydınlık-karanlık olan bu ikilik, Çin düşüncesinde Yin-Yang, Hint düşüncesinde Tamus-Satva, İran düşüncesinde Ahura mazda-Angra mainyu olarak karşımıza çıkar. Dualizme örnekleri yazının sonunda vereceğiz.

Maniye göre tefekkürde(meditasyonda) başarılı olabilmenin en önemli koşulu kişinin kendinden ödün vermesi ve özveri göstermesidir. Cinsel ilişkiden kaçınma, et yememe, sık sık oruç tutma gibi bedensel aktiviteleri ibadet olarak kabul eder. Bu gün ki Asya dinlerinde de bu öğretiler uygulana gelmektedir. Özellikle erken Hıristiyanlık bu öğretilerden etkilenmiştir. Bu gün hala “Hıristiyan rahiplerin evlenmemesinin” köküde Mani etkisidir, diyebiliriz. Ayrıca 12.yy. da Fransa’nın Oksitanya bölgesinde ( Fransa’nın güney batısında ) binlerce yandaş bulan Kathar dini, 3.yy.da İranlı Mani’nin yaydığı Maniheizm öğretisinden esinlenir.Yayıldığı coğrafi bölgelere göre Bogomilizm ve Patarinizm diye de anılan Katharizm’in, “ İyi “ ile “ Kötü “ dengesi üzerine kurulu bir dinler sentezi ( Hrıstiyanlık,Zerdüştilik,Budizm,Sabilik )olduğu söylenebilir.

(Maniye göre tefekkürde(meditasyonda) başarılı olabilmenin en önemli koşulu kişinin kendinden ödün vermesi ve özveri göstermesidir. Cinsel ilişkiden kaçınma, et yememe, sık sık oruç tutma gibi bedensel aktiviteleri ibadet olarak kabul eder)

( Maniciliğe göre dünya iyi ve kötü arasında olan bir savaş içerisindedir. İyi(ışık) ve kötü(karanlık) olarak tasvir edilir. Her şey “ikilidir”, buna “dualism” de denmektedir. “Du” Latincede iki demektir, “Dual” ikili demektir. Maniye göre iyilik-kötülük, tanrı-şeytan, kadın-erkek, vb. her şey ikilidir. Yıkılmadan önce ikiz kuleler, onlarda dualizme iyi örnektiler)

(İyilik ve kötülüğün simgesi Ying Yang, Dualizme iyi bir örnek)

(Tapınakçılarda dualism, tek ata binmiş iki şövalye, Vatikan bunu yargılama esnasında eşcinsellik olarak kabul etmiştir.)

(Şirket logolarına dikkatle bakalım, Dualizmi görebildik mi? o kadar çok logo var ki hangi birini yayınlayım?)

(Petronas kuleleri Malezya, Dualizm)

(Sağlı sollu iki yaprak demeti, güzel bir dualizm, her tarafta 13 yaprak var)

(at ve aslan ikilisi)

(Kraliyet simgesi ingiltere, iki ejderha)

Lord of The Rings , iki kule, dualizm

(Yukarda beyaz hilali, aşağıda siyah hilali gösteren Baphometh, İyilik ve kötülüğü işaret ediyor, Dualizm)

Bir çok medeniyetin simgesi çift başlı kartal, Selçukluların çift başlı kartalını hatırlayınız

Yazan: ARMARIEL

Reklamlar

Etiketlendi:,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: